SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov si Vás týmto dovoľujeme zdvorilo požiadať o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

KOMU udeľujete súhlas so spracúvaním údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete spoločnosti CK SOLARIS TRAVEL s.r.o. ,IČO 45892580  so sídlom Okružna 18, Poprad , (ďalej iba „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môže spracúvať i poskytovateľ softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423,prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ nevyužíva.

AKÉ údaje budeme spracúvať

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracúvať, zahŕňajú Vaše meno, priezvisko, pohlavie, kontaktné údaje (ulica a súpisné číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, e-mail), informácie so žiadosťou o zasielanie ponúk produktov a služieb, ako aj informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iné (aj elektronickej) interakcie medzi Vami a nami, geolokačné údaje, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate (informácie identifikujúce zariadenie alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách).

ÚČEL, pre ktorý údaje spracúvame

Údaje spracúvame v súlade s Vami zvoleným účelom, teda automatickým zasielaním ponuky služieb v oblasti cestovného ruchu, ktoré budú zodpovedať Vašim predstavám, želaniam a špecifikáciám. K tomuto účelu môžu byť Vaše údaje ďalej marketingovo spracúvané, analyzované, profilované, zhromažďované, monitorované, vyhodnocované a uchovávané s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby a to vždy s maximálnym ohľadom na Vaše práva a záujmy.

V prípade, že ste uviedli aj svoje telefónne číslo, súhlasíte, aby sme Vás informovali o prípadnej vhodnej ponuke aj telefonicky.

DOBA, počas ktorej budeme údaje spracúvať

Vaše údaje budeme spracúvať iba nevyhnutne dlhú dobu tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu daného účelu, v žiadnom prípade však nie dlhšie než od udelenia súhlasu alebo do doby, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je celkom dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať.

Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v Poučení Prevádzkovateľa, ktoré nájdete tu.