Cestovná kancelária CK SOLARIS Travel, s.r.o. (Poprad)

                               CK SOLARIS Travel, s.r.o.                                                               Zodpovedný zástupca

     sídlo:          Okružna 18, 058 01 Poprad                                                                 Mgr. Miriama Banyíková

                        ICO: 45 892 580 Odd: Sro                                                                    +421 905 84 82 85

                        Vložka číslo: 23655/P, vydal Okresný súd Prešov

     prevádzka:   Popradske nábrežie 217, 058 01 Poprad

                          (50m od OD PRIOR)

 

  Kontakt do CK +421 905 84 82 85

      info@solaristravel.sk

 

      Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu:

        Krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej  inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov 080 01

        

 

      Prevádzková doba

 

Pondelok: 10:00  - 17:00
Utorok: 10:00  - 17:00
Streda: 10:00  - 17:00
Štvrtok: 10:00  - 17:00
Piatok: 10:00  - 17:00

 

Obedňajšia prestávka od 12:00-12:45

 

 

Email: info@solaristravel.sk 

web: http://www.solaristravel.sk