Kontakt, Popradske nabrezie 217, Poprad,

Cestovná kancelária CK SOLARIS Travel, s.r.o. (Poprad)

                               CK SOLARIS Travel, s.r.o.                                                               Zodpovedný zástupca

     sídlo:          Okružna 18, 058 01 Poprad                                                                 Mgr. Miriama Banyíková

                        ICO: 45 892 580 Odd: Sro                                                                    +421 905 84 82 85

                        Vložka číslo: 23655/P, vydal Okresný súd Prešov

     prevádzka:   Popradske nábrežie 217, 058 01 Poprad

                          (50m od OD PRIOR)

 

        Kontakt CK +421 905 84 82 85

      Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

      KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom na Štefanovičovej ulici č.4 v Bratislave

      číslo poistnej zmluvy: 16 99 00 00 76

      začiatok poistenia:   07.05.2017

      koniec poistenia:      06.05.2018

 

      Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu:

        Krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej  inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov 080 01

        

 

      Prevádzková doba mimo letnej sezóny

 

Pondelok: na objednávky
Utorok: na objednávky
Streda: na objednávky
Štvrtok: na objednávky
Piatok: na objednávky

 

Email: info@solaristravel.sk 

web: http://www.solaristravel.sk