GDPR - SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V Súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

 

KOMU udeľujete súhlas so spracúvaním údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete spoločnosti CK SOLARIS TRAVEL,s.r.o., IČO: 45892580  so sídlom Okružna 18, Poprad  (ďalej iba „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však môže pre Prevádzkovateľa spracúvať aj poskytovateľ softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ nevyužíva.

 

AKÉ údaje budeme spracúvať

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracúvať, zahŕňajú Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje (ulica, súpisné číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, e-mail), informácie z poznámky upresňujúcej dopyt produktov a služieb, ďalej informácie zo záznamu telefonických hovorov alebo inej (aj elektronickej) interakcie medzi Vami a nami, geolokačné údaje, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate (informácie identifikujúce zariadenie alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách) a údaje, ktoré spracúvame pre splnenie našej právnej alebo následnej zmluvnej povinnosti alebo za účelom našich oprávnených záujmov. Ide o údaje, ktoré získavame priamo od Vás, z verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe sami zverejníte), z prieskumov a užívateľských testov alebo od spolupracujúcich tretích strán.

 

ÚČEL pre ktorý údaje spracúvame

Údaje spracúvame v súlade s Vami zvoleným účelom, teda predloženie ponuky služieb z oblasti cestovného ruchu. Vaše osobné údaje budú spracúvané vždy s maximálnym ohľadom na Vaše práva a záujmy a iba pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

 

DOBA počas ktorej budeme údaje spracúvať

Vaše údaje budeme spracúvať iba počas doby nevyhnutne nutnej tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu daného účelu, v žiadnom prípade však nie dlhšie než od udelenia súhlasu alebo do doby pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je celkom dobrovoľný a dá sa kedykoľvek odvolať.

Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v Poučení Prevádzkovateľa, ktoré nájdete tu.