Poistenie proti úpadku CK

Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

      KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom na Štefanovičovej ulici č.4 v Bratislave

      číslo poistnej zmluvy: 169 - 9000128

      začiatok poistenia:   07.05.2018

      koniec poistenia:      06.05.2019